Kursy  w grupach maksymalnie 8 osobowych: 

3-4 latki - 2 zajęcia w tygodniu po 35 minut (16 zł lekcja) - cały kurs 60 zajęć 960 zł

5-8 latki - 2 zajęcia w tygodniu po 45 minut (18 zł lekcja) - cały kurs 60 zajęć 1080 zł

9-13 latki - 2 zajęcia w tygodniu po 60 minut (20 zł lekcja) - cały kurs 60 zajęć 1200 zł

ósmoklasiści - 2 zajęcia w tygodniu po 60 minut (25 zł lekcja) - cały kurs 50 zajęć 1250 zł

szkoła średnia - 2 zajęcia w tygodniu po 60 minut (25 zł lekcja) - cały kurs 60 zajęć 1500 zł

kurs przed maturą - 2 zajęcia w tygodniu po 60 minut (25 zł lekcja) - cały kurs 50 zajęć 1250 zł

j. polski dla ósmoklasistów - 2 zajęcia w tygodniu po 60 minut (25 zł lekcja) - cały kurs 50 zajęć 1250 zł

matematyka dla ósmoklasistów - 2 zajęcia w tygodniu po 60 minut (25 zł lekcja) - cały kurs 50 zajęć 1250 zł